5 Easy Facts About dịch vụ kế toán Described

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, nơi lưu trữ tài liệu kế toán được quy định như sau:

tags dịch vụ kế toán dịch vụ kế toán trọn gói dịch vụ báo cáo thuế dịch vụ kế toán thuế

Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

các kết quả điều tra thường được sử dụng làm bằng chứng trước tòa hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các cổ đông.

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Đội ngũ cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ  khách hàng về các vấn đề quan trọng phát sinh từ những thay đổi trong chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán, trong hoạt động kinh doanh mới và hoạt động mua lại doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm, gồm:

2) Dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiện tại khu dịch vụ kế toán vực cảng và đáp ứng các điều kiện sau:

five. Mức độ linh hoạt của dịch vụ: Đơn vị cung cấp dịch vụ phải thể hiện được sự linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu và yêu cầu trong tương lai của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn kế toán tại quận two Dịch vụ tư vấn kế toán tại quận 2 - Tân Thành Thịnh

“giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp” khách hàng sẽ được tư vấn cụ thể các vấn đề về thuế – kế toán mà công ty đang gặp phải cùng với những tư vấn về quản lý chuyên sâu dựa trên kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ, chắc chắn các bạn sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại Đại Lý Thuế Kế Toán Hoàng Gia,

Grant Thornton Việt Nam mang lại cho bạn nhiều lợi ích nhờ mạng lưới kết nối toàn cầu và giải pháp phù hợp với thị trường nội ke toan địa, giúp bạn đạt được mục tiêu và thành công tại Việt Nam.

Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện cho khách hàng.

mục tiêu chính là nâng cao năng suất và hiệu suất, hiệu quả của hoạt động một lĩnh vực cũng như tổng thể doanh nghiệp.

Do đó, nhiều công ty lựa chọn giải pháp tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán để làm thay công việc của kế toán tổng ke toan hợp để tiết kiệm cũng như đảm bảo về nghiệp vụ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *